“הפלסטיק מזהם את האוויר, המים והמזון. הגיע הזמן לתחליף ירוק – שעובד”

April, 2024

|

Share this article

More to explore

Materials Innovation

Biotic Technology Showcase – Rethinking Materials 2022

Materials Innovation

מים שקטים חודרים ירוק

Materials Innovation

“הפלסטיק מזהם את האוויר, המים והמזון. הגיע הזמן לתחליף ירוק – שעובד”

Agriculture

5 Top Biomaterials Startups You Should Watch in 2022

Thousands of new startups are founded every year – emerging companies with