מים שקטים חודרים ירוק

April , 2024

|

קבלו את ביוטיק, השואפת להחליף פלסטיק מזהם בפולימר ביולוגי מאצות

https://innovationisrael.org.il/article/%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7/

Share this article

More to explore

Materials Innovation

Biotic Technology Showcase – Rethinking Materials 2022

Materials Innovation

מים שקטים חודרים ירוק

Materials Innovation

“הפלסטיק מזהם את האוויר, המים והמזון. הגיע הזמן לתחליף ירוק – שעובד”

Agriculture

5 Top Biomaterials Startups You Should Watch in 2022

Thousands of new startups are founded every year – emerging companies with